Valberedning

Föreningens valberedning har sin huvudarbetsuppgift i samband med ordinarie stämma. Då presenteras förslag till nyval och omval.

Valberedningen arbetar hela året med att bereda förslagen inför stämman. Vid återkommande träffar för nya medlemmar deltar regelmässigt sammankallande i valberedningen. Vid varje träff för nyinflyttade deltar också sammankallande för valberedningen.

Valberedning 2023/2024: vakant