Välkommen till Brf Komarken i Kungälv

Är du vår nästa styrelsemedlem?

Vi är en stor förening med en förhållandevis liten styrelse och tänkte därför höra med dig om  du skulle vilja bli en av oss? Vad du gör till vardags spelar ingen roll för alla kompetenser är  välkomna. I korta drag går det till ungefär så här: 

Vi har styrelsemöte en gång/månad kl18:15, alltid en vardag och vi försöker boka ett par-tre  möten framåt så att helst alla kan komma. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande,  sekreterare, vice sekreterare samt ordinarie styrelseledamöter. 

I början av varje styrelsemöte utses en justerare som ska justera protokollet innan det skickas  ut till övriga styrelsemedlemmar. Mötena brukar ta c:a 2 h.  

Ett arvode utgår till alla styrelsemedlemmar.  

Intresserad? Mejla till: styrelse@brfkomarken.se

Med vänlig hälsning Styrelsen/Brf Komarken 

HSB Brf Komarken, Kongahällagatan 72, 442 38 KUNGÄLV.  

Gymbokningslistorna blir kvar

Styrelsen vill tacka alla som tog sig tid att maila oss vad ni tycker angående om bokningslistorna till gymmet ska vara kvar eller inte.

Det visade sig vara en övervägande majoritet som vill ha kvar dem så vi fortsätter med dem tills vidare.

Med vänlig hälsning Styrelsen/Brf Komarken