Styrelsen

Styrelseledamöterna väljs på föreningsstämman. Ledamöterna väljs för två år i taget, hälften första året hälften andra. Föreningsstämman utser styrelseordförande. Sekreterare utses internt i styrelsen. Eventuell studieorganisatör utses av styrelsen men behöver inte ingå i styrelsen.

Styrelsen 2023/2024

 OrdförandeAnn-Charlotte Stenström
 Vice ordförandeÅke Hermansson
 SekreterareTamara Pasula
 Vice sekreterareLina Mackic
LedamotKarin Wigstrand
LedamotElla Granlund
LedamotTore Andersson
Ledamot HSBAnn Frankenberg
Valberedningvakant