Informationsplan

Föreningens information har främst två målgrupper – de som redan är medlemmar och de som kan bli medlemmar

Intern information

Lämnas skriftligen via postboxar eller på anslagstavlor i entréer. Det gäller vårt kvartalsblad, årsredovisningen och ”flygblad” av olika slag. Samma information redovisas på hemsidan. 

Extern information redovisas på hemsidan och via HSB-kontoret i Kungälv, dit mäklare med flera kan vända sig.