Lokalvård

Skötsel av våra gemensamma utrymmen utförs av HSB Göteborg på uppdrag av föreningen.