Revisorer

Föreningen har dels en egen av stämman vald revisor med suppleant dels en av HSB utsedd revisor (för närvarande är det BoRevision).

Brf Komarkens egen revisor och suppleant har som uppgift att fortlöpande följa styrelsens arbete under året. Därtill kommer granskning av bokslut och transaktioner av olika slag. 

HSB:s revisor genomför siffergranskning och redovisar revisionsberättelsen.

Revisorer 2020/2021

Revisor  Kent Rydell
Suppleant   Lars Larsson