Fastighetsskötsel

All fastighetsskötsel utförs av HSB Göteborg.

Vid behov tas det in entreprenörer, främst från lokala firmor i Kungälv.