Om föreningen

Information om HSBs bostadsrättsförening Komarken i Kungälv

Välkommen som medlem i brf Komarken,  en av Kungälvs största  bostadsrättsföreningar.  Föreningen bildades 1971.  Med en medveten strategi satsar föreningen på att hålla en hög kvalité på boendet genom  att ligga i framkant med underhåll av fastigheter,  en vacker yttre miljö samt ha ett stort utbud av aktiviteter för medlemmarna.

brf Komarken är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. Varje medlem äger en andel i föreningen. Andelens storlek grundas på ytan av din bostadsrätt samt placeringen i fastigheten.

Som medlem har du rösträtt, 1 röst per lägenhet, på föreningsstämman där du en gång om året också kan påverka genom att välja styrelse och andra förtroendeuppdrag. Alla som är boende på fastigheten är valbara. Bostadsrättsföreningen är i sin tur medlem  i  HSB Göteborg där vi är med och påverkar verksamheten genom två representanter på deras föreningsstämma. HSB Göteborg är i sin tur representerat i HSBs Riksförbund.

Förutom den ordinarie föreningsstämman kan styrelsen eller medlemmarna utlysa extrastämmor. På dessa kan frågor om stadgar, ombyggnad mm tas upp.

Verksamheten styrs av stadgar antagna på föreningsstämman.

brf Komarken består av 292 bostadsrättslägenheter i nio hus fördelade på:

 55 st 1rok 39 kvm,                 55 st 2rok 69 kvm,                 55 st 3rok 71 kvm,                 

 72 st 3rok 72 kvm,                 25 st 3rok 84 kvm,                 30 st 4rok 91 kvm

 I höghusen finns totalt 8 st tvättstugor samt 1 mattvättstuga. Dessa skall betjäna samtliga lägenheter.

Till föreningen hör också 264 p-platser för uthyrning varav 143 med eluttag för motorvärmare. Eluttaget är försett med timer och snabbsäkring för 6 Ampère, eller max 1320 Watt.

Till bostadsrätten finns en fond för lägenhetsunderhåll. Sedan en tid tillbaka är det ingen avsättning till fonden och därför kan det hända att det inte finns pengar kvar. Är du osäker hör av dig till styrelsen.

Fördelningen av underhållsansvaret, bostadsrättshavaren respektive föreningen framgår av stadgarna.

Som boende disponerar du över ett antal fritidslokaler.

 I källaren på Kongahällagatan 72 finns följande lokaler: hobbyrum med en uppsättning handverktyg, pingisrum, biljardrum med köer och klot samt Darttavla. Till dessa lokaler samt en välutrustad motionslokal på Kongahällagatan 46 b finns en särskild ”Fritidsnyckelbricka” som fås mot depositionsavgift. Kontakta styrelsen om du är intresserad!

För pingisrummet gäller 15-årsgräns, övriga lokaler 18 år.

 I källaren på Kongahällagatan 72 finns även en samlingslokal som går att hyra för medlemmar. Lokalen har ett tillhörande komplett kök med porslin mm. Lokalen är tänkt att kunna användas till allehanda fester, är c:a 70 kvm och rymmer lika många sittande vid bord. Denna lokal städar du själv. Bokning hos styrelsen.

Föreningens byggnader är försedda med ett låssystem som är uppbyggt med kortläsare på de flesta dörrar till allmänna utrymmen. Samtliga dessa dörrar är låsta hela dygnet.

Lite annat som är bra att veta

  • Du som önskar glasa in din balkong måste följa vissa regler. Hör av dig till styrelsen.
  •  Nycklar till lägenheten beställer du hos vissa låssmeder.
  •  Om du skall byta spis tänk på att lägenheten är utrustad med 1 fas  220 volt
  • Du får gärna måla din balkong men INTE ändra kulör på fönstervägg eller balkongsidor/tak.
  •  Lägenheterna har ett gemensamt ventilationssystem med en fläkt på taket för varje  uppgång. Du kan därför INTE ANSLUTA NÅGON FLÄKT I LÄGENHETEN till ventilationsdonen. Om du gör detta får grannarna i resten av uppgången ditt matos i sin lägenhet.
  •  Föreningens hus är anslutna till Kungälv Energis fiber-stadsnät
  •  Tänk på att du inte är ensam i ditt hus. Störande ljud (musik, borrning, slipning mm) får inte förekomma före 8.00 eller efter 20.00 på vardagar. För lördagar gäller 8.00 till 18.00 och på röda dagar får inga störande ljud förekomma.
  •  Var sak på sin plats! Cyklar och andra föremål får inte ställas i trapphus eller entréer.

Föreningen källsorterar papper glas glödlampor, lysrör och batterier. Särskilda kärl för detta finns i höghusens övre cykelrum. Din nyckelbricka passar.