Stadgar

Föreningsstadgar 2011 version 5

Stadgarna antagna vid föreningsstämman 19 april 2018 och extrastämma 22 november 2018.