2020

2020-12-15
Budget 2021

Styrelsen har nu arbetet med budgeten och fastslagit en avgiftshöjning om 2 % bland annat på grund av kommande projekt som fasadrenovering mm. Styrelsen beslutade också att höja avgiften för parkeringsplatser med 20 kronor per plats och månad.

2020-12-15

Hissbyte

Vinga Hiss fortsätter med våra hissbyten enligt planen. Under 2020 har Kongahällagatan 42 och 46 fått nya hissar. Den 11 januari 2021 fortsätter arbetet med Kongahällagatan 44A. Mer information kommer att finnas i aktuell entré.

2020-12-15

Kvartalsblad nr 4 (december) 2020

2020-11-13

Vi vill påminna alla medlemmer att all felanmälan ska ske till HSB och inte till styrelsen. För felanmälan, vänligen kontakta HSB enligt de anvisningar som finns, se länk nedan.

http://brfkomarken.se/felanmalan/

2020-09-22

HISSBYTE

Vinga Hiss fortsätter med våra hissbyten enligt planen. Nu är det dags för Kongahällagatan 42 A vecka 41−43 följt av Kongahällagatan 42 B vecka 44−46. Mer information kommer att sättas upp i de aktuella enréerna.

2020-09-12
Kvartalsblad nr 3 (september) 2020

2020-07-01
Föreningsstämman hölls den 23 juni i föreningslokalen.

Protokollet från föreningsstämman finns att läsa i fliken organisation/stämman.

Styrelsens sammansättning finns att läsa i fliken organisation/styrelsen.

Styelsen